2005r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Zmiany w Prawie budowlanym”, Jelenia Góra2005r.

Seminarium szkoleniowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Wrocław “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących norm i przepisów”, Wrocław2005r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Naprawa i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji murowych”, Wrocław2005r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Projektowanie konstrukcji murowych zgodnie z PN-B-03002:1999 i Eurocodem 6”, Jelenia Góra2004r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowe zasady sporządzania kosztorysów, przedmiarów i opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, umowy o roboty budowlane2004r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Projektowanie konstrukcji stalowych według Norm Europejskich (Eurokodów)”, Legnica2004r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Modernizacja budynków z wielkiej płyty na przykładach przedsięwzięć budowlanych w Poczdamie”, Wrocław2004r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Procedury FIDIC w robotach budowlanych”, Wrocław2004r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowa europejska norma betonowa – PN-EN 206-1 podstawą projektowania konstrukcji betonowych”, Zgorzelec2003r.

Szkolenie organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych ZAE, Warszawa