2009r.

Szkolenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, Wrocław2008r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Obciążenie według europejskiej normy wiatrowej PN-EN 1991-1-4”, Wrocław2007r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Obciążenie według znowelizowanej i europejskiej normy śniegowej”, Wrocław2007r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Projektowanie połączeń konstrukcji stalowych według Eurokodu 3”, Wrocław2007r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3”, Legnica2007r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji”, Wrocław2007r.

Seminarium szkoleniowe „Nowa metodyka obliczania obciążenia cieplnego budynków wg PN-EN 12381:2006”, Warszawa2006r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Błędy projektowania stalowych konstrukcji prętowych na tle katastrofy hali MTK w Chorzowie”, Jelenia Góra2006r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Naprawa i wzmocnienie zabytkowych konstrukcji drewnianych”, Jelenia Góra2005r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Aktualne zagadnienia projektowania konstrukcji żelbetowych”, Legnica