2014r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa "Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa", Zgorzelec2013r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Najczęstsze przyczyny wypadków przy wykonywaniu robót budowlanych oraz nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli PIP", Zgorzelec2013r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Wymogi przepisów ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych", Zgorzelec2013r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Zakończenie procesu inwestycyjnego w świetle ustawy Prawo budowlane", Zgorzelec2013r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Problemy związane z procedurami formalno-prawnymi przy wydawaniu pozwolenia na budowę”, Zgorzelec2011r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Zasady nowej klasyfikacji gruntów zalecanej przez Eurokod 7”, Jelenia Góra2011r.

Szkolenie Akademii Morskiej w Szczecinie "Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w tym z UE)", Szczecin2011r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych”, Legnica2011r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Prawo Budowlane w praktyce. Aktualny stan przepisów Prawa budowlanego”, Lubań2009r.

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Prawo Budowlane i przepisy związane - stan aktualny”, Jelenia Góra