2009r.

13. Konferencja Naukowo-Techniczna REMO’2009 „Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów wzniesionych metodami tradycyjnymi i obiektów zabytkowych”, Wrocław-Wojanów2008r.

8. Konferencja Naukowo-Techniczna REW-INŻ’2008 “Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”, Kraków2008r.

9. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2008 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo "Architektura domów wiejskich", Hagenow, Niemcy2006r.

8. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2007 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo "Ryglowa architektura sakralna", Szczecin-Tuczno2006r.

Konferencja Naukowa Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik GAMM, Berlin2006r.

FORUM TERMOMODERNIZACJA, Warszawa2006r.

12. Konferencja Naukowo-Techniczna REMO’2006 „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”, Wrocław - Kliczków2006r.

7. Konferencja Naukowo-Techniczna REW-INŻ’2006 “Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”, Kraków2006r.

Międzynarodowa Konferencja UNESCO “Region zabudowy przysłupowej”, Zittau2005r.

Konferencja Naukowa Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik GAMM, Luksemburg