2012r.

8. International Conference SAHS 2012 on Structural Analysis of Historical Constructions, Wrocław2012r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ICOMOS "Zamki w Ruinie - Zasady Postępowania Konserwatorskiego", Kraków2012r.

11. Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2012, Kraków2011r.

Międzynarodowa Konferencja "Karta Krakowska 2000. 10 Lat Później", Kraków2011r.

9. Konferencja Naukowo-Techniczna REW-INŻ’2011 “Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”, Kraków2011r.

7. Sympozjum Zagadnienia Konstrukcyjne, Materiałowe i Cieplno–Wilgotnościowe w Budownictwie, Bydgoszcz-Fojutowo2011r.

12. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2011 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo "Problematyka translokacji", Kamień Pomorski-Wolin2010r.

11. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2010 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo "Kolorystyka architektury", Ulrichshusen, Niemcy2009r.

5. Konferencja Naukowo-Techniczna "Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych", Zielona Góra2009r.

10. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2009 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo "Architektura domów wiejskich", Barlinek