2015r.

14. Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2015 Kraków2015r.

3. International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structues SHATIS 2015, Wrocław/ Poland 20152014r.

9. International Masonry Conference IMC 2014, Guimarães/ Portugal2014r.

13. Europejski Kongres lnformacji Renowacyjnej EKIR 2014, Kraków2013r.

Konferencja Naukowa Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie ”Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa”, Warszawa2013r.

2. International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures SHATIS 2013, Trento/ Italy 20132013r.

14. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2013 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo, Koszalin2012r.

13. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2012 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo "Istniejące i nieistniejące zespoły zabudowy ryglowej i układy urbanistyczne", Banzkow, Niemcy2012r.

8. International Conference SAHS 2012 on Structural Analysis of Historical Constructions, Wrocław2012r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ICOMOS "Zamki w Ruinie - Zasady Postępowania Konserwatorskiego", Kraków