2017r.

3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures SHATIS 2017, Istanbul, Turkey, 20172017r.

5th International Conference on Mechanics of Masonry Structures MuRiCo5, Bologna, Italy, 20172015r.

14. Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2015 Kraków2015r.

3. International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structues SHATIS 2015, Wrocław/ Poland 20152014r.

9. International Masonry Conference IMC 2014, Guimarães/ Portugal2014r.

13. Europejski Kongres lnformacji Renowacyjnej EKIR 2014, Kraków2013r.

Konferencja Naukowa Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie ”Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa”, Warszawa2013r.

2. International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures SHATIS 2013, Trento/ Italy 20132013r.

14. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2013 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo, Koszalin2012r.

13. Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2012 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo "Istniejące i nieistniejące zespoły zabudowy ryglowej i układy urbanistyczne", Banzkow, Niemcy