2018r.
2014r.
2011r.
Identification of the structure parameters using short-time non-stationary stochastic excitation

original title: Identification of the structure parameters using short-time non-stationary stochastic excitation, autorzy/ autors: Jarczewska K.; Koszela P.; Śniady P.; Korzec A.

2006r.
W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury

english title: On the Necessity of Estabilishing Standards for Projects Concerning Planned Work on Monuments of Architecture, autorzy/ autors: Jan Tajchman

2001r.
Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie

autorzy/ autors: Marek Cała, Jerzy Flisiak, Antoni Tajduś