2007r.
2006r.
Remont poawaryjny zabytkowego przepustu drogowego na rzece Santa Maria w Świeradowie-Zdroju

english title: After-crash renovation of monumental road culvert on the river Santa Maria in Swieradow Zdroj

2006r.
Wzmocnienie elementów nośnych zabytkowych więźb dachowych przez zmianę charakteru ich pracy na przykładzie wybranych kościołów [...]

english title: Reinforcement of structural elements in monumental rafter framings by modification their work on example selected churches of West Poland

2006r.
Falkowa analiza pakietowa Walsha w wyznaczaniu pochodnych sygnału

english title: Parametric identification procedure based on the Walsh wavelet packet approach for estimation of signal function derivatives

2005r.
Identyfikacja parametryczna układów dynamicznych oparta na analizie pakietowej Walsha

english title: Based on Walsh packet parametric identification technique for dynamic systems

2004r.
2004r.
Analiza przyczyn uszkodzeń konstrukcji zabytkowej więźby dachowej na przykładzie kościoła parafialnego p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w [...]

english title: The analysis of causes of construction defects of rafter framing on example of monumental church in Gryfów Śląski

2003r.
Zastosowanie analizy falkowej w identyfikacji nieparametrycznej w nieliniowej dynamice układów

english title: Wavelet-based nonparametric identification technique for nonlinear dynamic systems

2003r.
Nośność masywnych konstrukcji podziemnych zdeterminowana kruchym pękaniem materiału na przykładzie kotwienia górotworu spękanego

english title: Range of massive underground constructions determinated with damage mechanics

2003r.
Geotechnika w Budownictwie i Górnictwie

english title: Geotechnics in engineering and mining