2012r.
2011r.
Wzmocnienie elementów konstrukcji zabytkowych kościołów w Witoszynie, Koninie Żagańskim oraz Lutynce

english title: Reinforcement of structural elements in monumental churches in Witoszyn, Konin Żagański and Lutynka

2009r.
Bauunterlagen für denkmalgeschützte Objekte – Vorschläge für zusätzliche Anforderungen im Kontext der geltenden Rechtsbestimmungen

english title: Design documentation for monumental buildings - a proposition of additional requirements in the light of present law regulations

2009r.
Dokumentacja budowlana dla obiektów zabytkowych - propozycja dodatkowych wymogów w świetle obecnych przepisów prawnych

english title: Design documentation for monumental buildings - a proposition of additional requirements in the light of present law regulations

2009r.
Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych - problemy i zagrożenia oraz propozycja dodatkowych przepisów w świetle [...]

english title: Investments process for structure repair of monumental buildings - problems and hazards and a proposition of additional requirements in the light of present law regulations

2009r.
Renowacja tarasów i balkonu zabytkowego głównego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach

english title: Renovation of the terraces and the balcony in the historic main building of the secondary schools complex in Biedrzychowice

2008r.
Der Investitionsprozess bei der Ausführung von Renovierungen an Historischen Objekten – Probleme und Risiken

english title: Investments process on structure repair of monumental buildings – problems and hazards

2008r.
Remonty obiektów zabytkowych – problemy i zagrożenia procesu inwestycyjnego

english title: Structure repair of monumental buildings – problems and hazards of investments process

2008r.
Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych - problemy i zagrożenia

english title: Investments process on structure repair of monumental buildings – problems and hazards

2008r.
Remonty obiektów zabytkowych - problemy i zagrożenia procesu inwestycyjnego

english title: Structure repair of monumental buildings – problems and hazards of investments process