Analiza zakresu kształcenia i innych czynników mających wpływ na działania architektów i inżynierów budowlanych w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków architektury w Polsce

Analiza zakresu kształcenia i innych czynników mających wpływ na działania architektów i inżynierów budowlanych w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków architektury w Polsce


"Nauczanie i Popularyzacja Ochrony Dziedzictwa"

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa 2014

ISBN: 978-83-934708-3-9

 

autorzy/ authors

Tajchman J.