Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny /Bazylika Mniejsza/ (XVIII w.)

Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny /Bazylika Mniejsza/ (XVIII w.)

nazwa zadania

Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II”

 

opis obiektu

Pocysterski Kościół p.w. Łaski NMP otrzymał w 1998 roku tytuł Bazyliki Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP.

Fascynująca jest dwuwieżowa fasada Bazyliki. Wieże zostały dobudowane w 1735 roku. Wejście główne do Bazyliki - portal główny, jest ozdobione sześcioma rzeźbami świętych powstałymi w latach 1729-1733. Nad nim znajduje się piaskowa rzeźba przedstawiająca Najświętszą Marię Pannę Niepokalaną; Ponadto po obu stronach tej rzeźby, u podstaw fasad wież ukazana jest NMP w scenach "Zwiastowania" i "Nawiedzenia". Ponad rzeźbą NMP, pomiędzy wieżami, znajduje się rzeźba Świętej Trójcy, która przedstawia ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, ponad nim Boga oraz gołębicę symbolizująca Ducha Świętego. Natomiast wejście do Kaplicy Loretańskiej zdobi rzeźba ukazująca dwóch aniołów przenoszących dom Najświętszej Marii Panny z Lazaretu do Loreto.
Ołtarz główny, stalle i prospekt organowy są ściśle powiązane z architekturą całej świątyni.
Wnętrze pokrywa cykl malarstwa monumentalnego. Sceny zatytułowano, jak na fasadzie, według słów Izajasza, określających przymioty Emanuela.
W ołtarzu głównym znajduje się kultowy, średniowieczny obraz Krzeszowskiej Madonny z XIII w., pamiętający fundatorów opactwa (obraz został ukoronowany w 1997 przez Jana Pawła II). Warto wspomnieć, że jest to najstarszy obraz maryjny w Polsce i jeden z pięciu najstarszych w Europie.
W 1735 Beniami Hentschla wykonał do cudownego obrazu z ołtarza głównego, srebrną trybowaną ramę. Powyżej niego znajduje się wielki barokowy obraz Piotra Brandla ukazujący wniebowzięcie NMP i posągi przedstawiające wszystkie 9 chórów anielskich.
Stalle wykonane ok.1735r., zostały w XIX w. zdekompletowane i przemieszczone. Obecnie zlokalizowane są na skrzyżowaniu transeptu. Znajdujące się w nich rzeźby figuralne przedstawiają cztery grupy świętych, których liczbie odpowiada 48 siedzisk, nad którymi górują aniołowie. Stalle wzbogacone są płaskorzeźbami i monochromicznym malarstwem.
Ołtarze boczne, wypełnione w większości wypadków obrazami Feliksa Antoniego Schefflera i rzeźbami Józefa Smieka, wraz z freskami znajdującymi się w kaplicach wiążą się indywidualnie w kameralne tematy, poświęcone poszczególnym świętym

 

zakres prac

- konserwacja malarstwa ściennego J.W. Neunhertza na sklepieniach nawy głównej, kaplicach bocznych, ścianie wschodniej prezbiterium i na sklepieniu przy wejściu głównym wraz z wystrojem sztukatorskim

- konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza w tym m.in. Ołtarz św. Bernarda, Ołtarz św. Benedykta, Ołtarze boczne stiukowe południowy i północny, Ołtarz św. Anny /płd. ramię transeptu/, Ołtarz z przedstawieniem Chrystusa /płn. ramię transeptu/, Ołtarz Krzyża Świętego /płd. ramię transeptu/, Ołtarz Czternastu Wspomożycieli /płd. ramię transeptu/, Ołtarz św. Józefa /płd. ramię transeptu/, Ołtarz z przedstawieniem Boga Ojca /płd. ramię transeptu/, Ołtarz św. Piotra i Pawła

- konserwacja barokowej ambony, konserwacja barokowych stalli, konserwacja barokowych konfesjonałów, mebli, ławek, rzeźb, stacji drogi krzyżowej, stolarki i ślusarki drzwiowej

- konserwacja rzeźbiarskiego i kamiennego wystroju elewacji

- konserwacja grupy rzeźbiarskiej znajdującej się na bramie przy kościele

- remont więźby dachowej z wymianą pokrycia i obróbek

- remont ścian elewacji, tynków i kamieniarki

- renowacja barokowej stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, posadzki, ścian wewnętrznych i sufitów

- wykonanie instalacji hydrantowych

- wykonanie instalacji elektrycznych

- wykonanie instalacji nagłośnienia

- wykonanie instalacji zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą

 

instytucje współfinansujące

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGaleria