Dębowy Gaj : budynek o konstrukcji przysłupowo- ryglowej

Dębowy Gaj : budynek o konstrukcji przysłupowo- ryglowej

 nazwa zadania

Renowacja, wzmocnienie i przebudowa budynku mieszkalnego

 

opis obiektu
Ściany domu, wzniesione w partii przyziemia z kamienia łamanego i polnego, tworzą spójną architektonicznie całość z konstrukcją ryglową, a także partią szczytów oszalowanych deskami. Charakterystycznym elementem jest częściowo zachowana stolarka okienna w profilowanych, drewnianych opaskach oraz drewniany portal o dwóch, snycerowanych słupach i mieczach z ozdobnymi kołkami.
We wnętrzu zachowały się stropy belkowe z dekoracyjnie opracowanymi belkami, sk1epienie krzyżowe, w sieni polichromowany słup z trójkątną głowicą z dekoracją imitującą kanelury i rozetą oraz częściowo stolarka drzwiowa.

 

zakres prac
• wymiana pokrycia,
• wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich,
• wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej,
• wykonanie remontu tynków,
• wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich elementów architektonicznych z piaskowca,
• wymiana okien, odnowienie zewnętrznych odrzwi i drzwi,
• odtworzenie brakujących lub uszkodzonych elementów konstrukcji i powały stropów belkowych.

 

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego