Kościół parafialny p.w. św. Tekli w Pławnej Dolnej (XV w)

Kościół parafialny p.w. św. Tekli w Pławnej Dolnej (XV w)

nazwa zadania

Remont więźby dachowej z wymiana pokrycia

  

opis obiektu

Wzmiankowany 1318, wzniesiony 1680, rozbud. 1780 jest jednym z bardziej interesujących i wartościowych przykładów protestanckiej architektury barok. na Śląsku, z bogatym detalem architektonicznym /profilowane portale z dekoracją kartuszową i roślinną, profilowane opaski okienne z kluczem, gzymsy, stolarka okien i drzwi, nadokienniki/ podziały przechodzące w boniowanie dolnej kondygnacji. Wraz z budynkiem bramnym z 2 poł. XVIIIw stanowi cenny przykład zespołu kościelnego doby Późnego Baroku Śląskiego.

  

zakres prac

- wymiana pokrycia

- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej

- wymiana zniszczonych elementów

- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich

  

instytucje współfinansujące

Projekt współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona zabytkówGaleria