Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie

Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie

 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2001r.

ISBN 83-87854-09-3

 

 

autorzy/ authors

Marek Cała, Jerzy Flisiak, Antoni Tajduś