Opinie techniczne dotyczące zakresu zniszczeń wywołanych klęską żywiołową oraz planowany zakres odbudowy zadania dla 3. mostów i 14. ulic w Świeradowie Zdroju

PL-59 850 Świeradów Zdrój, Inwestor: Urząd Miasta Świeradów Zdrój