Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. św. Józefa (XVIII w.)

Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. św. Józefa (XVIII w.)

nazwa zadania

Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II”

 

opis obiektu

Kościół św. Józefa powstał najwcześniej w zespole barokowej architektury Krzeszowa. Pełnił funkcje zarówno parafialne jak i brackie powstałej kongregacji pod wezwaniem tegoż świętego.
Budowla powstała w latach 1690- 1696,na miejscu dotychczasowego Kościoła św. Andrzeja z XIV wieku.
Ściany prezbiterium i kaplic pozostawiono malarstwu, dlatego też nie ma tam w tym obiekcie okien.
Ściany pokrywa wielki cykl malowideł, jedyny z tego rodzaju XVII w. malarstwa na Śląsku. Jest to największy cykl malarstwa Willmanna (przy współpracy Krzysztofa Liszki i syna Michała) pochodzący z końcowej fazy jego twórczości (datowany jest na lata 1693-1698). Całe dzieło składa się z 50 powiązanych tematycznie, lecz odrębnych kompozycji.
Powierzchnię sklepieni prezbiterium wypełnia duża kompozycja Gloria caelestis z grupa Świętej Trójcy, z siedmioma archaniołami, z chórem i orkiestrą anielską, oraz z uskrzydlonymi personifikacjami czterech stron świata. Natomiast na ścianach prezbiterium przedstawiono panoramicznie wielką scenę Pokłon Trzech Króli. Tematem malowideł w kaplicach są sceny z życia św. Józefa. Sceny radosne są przedstawione w kaplicach zachodnich, sceny smutne - wschodnich.
Ze względu na czołową rolę malarstwa ściennego wyposażenie wnętrza ograniczono do niezbędnych elementów. Wyposażenie rzeźbiarskie zawdzięcza m.in. Jerzemu Schrötter. Kościół wyposażono w ograny w 1698 r. Drewniana ambona pochodzi z 1707 roku.

 

zakres prac

- konserwacja zabytkowych elementów wystroju – polichromie, sztukaterie, ławki, trejaże, balustrady, meble, obrazy olejne

- renowacja barokowej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, schodów, posadzki, ścian wewnętrznych i sufitów

- konserwacja rzeźbiarskiego i kamiennego wystroju elewacji

- remont więźby dachowej z wymianą pokrycia i obróbek

- remont ścian elewacji, tynków i kamieniarki

- wykonanie instalacji hydrantowych

- wykonanie instalacji elektrycznych

- wykonanie instalacji nagłośnienia

- wykonanie instalacji zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą

 

instytucje współfinansujące

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoGaleria