Nasz Zespół świadczy usługi w zakresie sporządzania ekspertyz technicznych oraz poprawności realizacji robót zarówno całych budynków (zabytkowych, nowych oraz w trakcie realizacji), jak i poszczególnych fragmentów konstrukcji.

 

Obliczenia określające rozkład sił i naprężeń w badanym obiekcie realizujemy w oparciu o parametry wytrzymałościowe i materiałowe, określone podczas prowadzonych przez nas nieniszczących badań konstrukcji.

 

 

Badania elementów konstrukcji realizujemy w oparciu o posiadany sprzęt NDT (Non Destructive Testing) do nieniszczących badań konstrukcji:

 

1. kondycja techniczna (stopień destrukcji) konstrukcyjnych elementów drewnianych - rezystograf

 

2. kondycja techniczna (stopień destrukcji) połączeń ciesielskich - rezystograf

 

3. wilgotność powierzchniowa elementów drewnianych - metoda elektrooporowa

 

4. porowatość i nasiąkliwość kamienia i cegły - metoda Mirowskiego

 

5. skuteczność hydrofobizacji elementów z kamienia i cegły - metoda Karstena


6. wilgotność powierzchniowa ściany - metoda elektrooporowa


7. wilgotność masowa korpusu ściany - metoda suszarkowo-wagowa


8. stopień zasolenia ścian (pod kątem dobory tynków renowacyjnych) - metoda wskaźnikowa

 

9. rodzaj soli (pod kątem dobory tynków renowacyjnych) - metoda wskaźnikowa

 

10. wytrzymałość na ściskanie elementów kamiennych i ceramicznych ścian, posadzek, sklepień - metoda sklerometryczna

 

11. rozwarcie rys w elementach konstrukcyjnych oraz określenie ich stabilności

 


Realizujemy zadania własne, jak i zlecone.