Ekspertyzy techniczne wraz z programami naprawczymi

  

Badania elementów konstrukcji realizujemy w oparciu o posiadany sprzęt NDT (Non Destructive Testing) do nieniszczących badań konstrukcji:


• kondycja techniczna (stopień destrukcji) konstrukcyjnych elementów drewnianych – rezystograf
• kondycja techniczna połączeń ciesielskich - rezystograf
• porowatość i nasiąkliwość kamienia i cegły – metoda Mirowskiego
• skuteczność hydrofobizacji elementów z kamienia i cegły – metoda Karstena
• wilgotność powierzchniowa ściany i elementów drewnianych – metoda elektrooporowa
• wilgotność masowa korpusu ściany - metoda suszarkowo-wagowa
• stopień zasolenia ścian (pod kątem dobory tynków renowacyjnych) – metoda wskaźnikowa
• rodzaj soli (pod kątem dobory tynków renowacyjnych) – metoda wskaźnikowa
• wytrzymałość na ściskanie elementów kamiennych i ceramicznych ścian, posadzek, sklepień – metoda sklerometryczna
• rozwarcie rys w elementach konstrukcyjnych oraz określenie ich stabilności


Realizujemy zadania własne, jak i zlecone.