Z racji posiadanego dużego dośwaiadczenia oraz wysokich kwalifikacji w zakresie przygotowania oraz nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanych, nasz Zespół świadczy również usługi w zakresie sporządzania opinii sądowych oraz przedprocesowych w zakresie budownictwa i architektury w temacie:

 

1. przygotowania formalnego inwestycji budowlanej do realizacji (sprawdzenie kompletności oraz poprawnosci merytorycznej dokumentacji budowlanej)

 

2. realizacji inwestycji w zakresie formalno-prawnym oraz technicznym

 

3. błędów wykonawczych powstałych w trakcie realizacji inwestycji

 

4. szacowania kosztów naprawy błędów wykonawczych jako podstawa do roszczeń