Opinie sądowe i przedprocesowe

 

Sporządzania opinii sądowych oraz przedprocesowych w zakresie budownictwa i architektury
• przygotowanie formalne inwestycji budowlanej do realizacji (sprawdzenie kompletności oraz poprawności merytorycznej dokumentacji budowlanej)
• realizacja inwestycji w zakresie formalno-prawnym oraz technicznym
• wskazanie błędów wykonawczych powstałych w trakcie realizacji inwestycji
• szacowanie kosztów naprawy błędów wykonawczych jako podstawa do roszczeń