Przygotowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji

  

Obsługa techniczna oraz prawna w zakresie planowania i prowadzenia przedsięwzięć budowlanych
• pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie
• szacowanie kosztów inwestycji
• pomoc w wyłonieniu wykonawcy robót
• nadzory inwestorskie
• pomoc w rozliczeniu dotacji

 

Projekty

Specjalizujemy się w opracowywaniu kompleksowych dokumentacji budowlano-konserwatorskich w zakresie zabytków architektury świeckiej oraz sakralnej.