Nasz Zespół specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych dokumentacji budowlano-konserwatorskich w zakresie zabytków architektury świeckiej i sakralnej. 

 

 

1. Projekty budowlane oraz wykonawcze
     1.1. budynków mieszkalnych
     1.2. budynków użyteczności publicznej
     1.3. obiektów biurowych, socjalnych, hotelowych, gastronomicznych, usługowych, handlowych
     1.4. budowli sakralnych
     1.5. zagospodarowania terenu
     1.6. termomodernizacji wszystkich typów budynków
 

 

2. Termomodernizacja
     2.1. audyty energetyczne
     2.2. świadectwa charakterystyki energetycznej

 


3. Projekty wzmocnienia oraz rewitalizacji
     3.1. budowli sakralnych
     3.2. budynków i budowli przemysłowych
     3.3. budynków użyteczności publicznej
     3.4. budynków mieszkalnych
     3.5. budowli komunikacyjnych (mosty, wiadukty, estakady, kładki, przepusty)

 

 

4. Programy konserwatorskie

 

 

5. Szacowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz konserwatorskich
     5.1. kosztorysy ofertowe
     5.2. kosztorysy inwestorskie
     5.3. kosztorysy powykonawcze