O nas

Firma "AŁYKOW" jest obecna na rynku od 1999r.

Jesteśmy dynamicznym biurem projektowym, specjalizującym się w kompleksowym wykonywaniu dokumentacji budowlanych oraz budowlano-konserwatorskich.

Szczególny nacisk kładziemy na dokładność wykonania dokumentacji budowlanej, co pozostawia niewielki margines błędu przy realizacji prac budowlanych i jednocześnie umożliwia precyzyjne określenie kosztów planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Od chwili powstania realizowaliśmy i wciąż realizujemy projekty na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski, Niemiec oraz Francji, opracowane w oparciu o normatywy polskie (PN) oraz europejskie (DIN, Eurocode).

Członkowie naszego zespołu są czynnymi członkami izb i stowarzyszeń zawodowych, takich jak Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Dolnośląska Izba Architektów, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Posiadamy wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dbając o jakość wykonywanej dokumentacji dokładamy wszelkich starań, aby stosować w nich nowoczesne, tanie i jednocześnie sprawdzone technologie, w czym pomaga nam stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywny udział w licznych konferencjach, sympozjach oraz szkoleniach.

Nasz zespół

Krzysztof Ałykow, mgr inż. - Kierownik Zespołu

 

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie: architektura i budownictwo, w specjalizacji: konserwacja zabytków architektury i budownictwa, konstrukcje budowlane (akt nadania z dnia 2017.10.24)
 

Rzeczoznawca budowlany Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności konstrukcyino - budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budynków niskich (nr upr. RZE/X/0010/13)

 

Biegły sądowy z zakresu budownictwo i architektura, procesy inwestycyjne w obiektach zabytkowych (Znak pisma: A-0132-48/13)

 

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie architektura i budownictwo, specjalność architektura, inżynieria; przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych (nr upr. 94/2011)

 

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do: projektowania, kierowania i kontroli budowy i robót, wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych, oceniania
i badania stanu technicznego budynków i budowli, przygotowania inwestycji (nr upr. 1043/060809)

 

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych "Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji wg Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)" Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (Nr: 1950)

 

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych "Podyplomowe Studia Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego" Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nr: 407/SP/2010)

 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr ewid. 176/01/DUW, 564/01/DUW)

Autor wielu publikacji naukowo-technicznych


Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż.

 

Rzeczoznawca budowlany Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności konstrukcyino - budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budynków niskich (nr upr. RZE/X/0009/19)

 

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie architektura i budownictwo, specjalność architektura, inżynieria; przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych (nr upr. 93/2011)

 

 

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w zakresie projektowania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej budynków i budowli oraz audytu budynków i audytów źródeł ciepła (nr upr. 1042/060809)

 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr ewid. 67/DOŚ/07)

 

Świadectwo ukończenia kursu do sporządzania audytów energetycznych Instytutu Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (Nr: 1950)


Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, Wydział Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Statyki i Bezpieczeństwa Konstrukcji (2000 - 2014) 

Autor wielu publikacji naukowo-technicznych

 

Bogusław Kaczyński, tech. bud.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z §5 ust.2, §6 ust.3, §7 i §13 ust.1 pkt.2 nr 917/81/JG