O nas

Firma "AŁYKOW" jest obecna na rynku od 1999r.

Jesteśmy dynamicznym biurem projektowym, specjalizującym się w kompleksowym wykonywaniu dokumentacji budowlanych oraz budowlano-konserwatorskich.

Szczególny nacisk kładziemy na dokładność wykonania dokumentacji budowlanej, co pozostawia niewielki margines błędu przy realizacji prac budowlanych i jednocześnie umożliwia precyzyjne określenie kosztów planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

Od chwili powstania realizowaliśmy i wciąż realizujemy projekty na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski, Niemiec oraz Francji, opracowane w oparciu o normatywy polskie (PN) oraz europejskie (DIN, Eurocode).

Członkowie naszego zespołu są czynnymi członkami izb i stowarzyszeń zawodowych, takich jak Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Dolnośląska Izba Architektów, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Posiadamy wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dbając o jakość wykonywanej dokumentacji dokładamy wszelkich starań, aby stosować w nich nowoczesne, tanie i jednocześnie sprawdzone technologie, w czym pomaga nam stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywny udział w licznych konferencjach, sympozjach oraz szkoleniach.

Nasz zespół

Krzysztof Ałykow, mgr inż. - Kierownik Zespołu

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie: architektura i budownictwo, w specjalizacji: konserwacja zabytków architektury i budownictwa, konstrukcje budowlane (akt nadania z dnia 2017.10.24)

 

Rzeczoznawca budowlany Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w specialności konstrukcyino - budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budynków niskich nr upr. RZE/X/0010/13

 

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie architektura i budownictwo, specjalność architektura, inżynieria; przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych nr upr. 94/2011

 

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do: projektowania, kierowania i kontroli budowy i robót, wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych, oceniania i badania stanu technicznego budynków i budowli, przygotowania inwestycji nr upr. 1043/060809

 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 176/01/DUW, 564/01/DUW

 

Biegły sądowy z zakresu budownictwo i architektura, procesy inwestycyjne w obiektach zabytkowych (Znak pisma: A-0132-48/13)

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu potwierdzające posiadanie kwalifikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych (Znak pisma: ZN-JS-071-17/06)

 

Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0144/01

 

Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr ewid. 794

 

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa nr ewid. 12339

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nr ewid. 1043

 

Członek Zarządu Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków1996r - Dyplom magistra inżyniera Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, spec.: Budownictwo Podziemne (Nr dypl.:4782/96/BLiW)

2001r - Dyplom inżyniera Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, spec.: Inżynieria Mostowo-Kolejowa (Nr dypl.: 2475/BLiW)

2003r - Praca doktorska w Instytucie Inżynierii Lądowej, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

2005r - Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych "Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji wg Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)" Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (Nr: 1950)

2010r - Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych "Podyplomowe Studia Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego" Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nr: 407/SP/2010)

1998-2002r - Studia doktoranckie w Zakładzie Budownictwa Podziemnego Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

2002-2003r - Zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, na stanowisku wykładowcy

od 1999r - prowadzi własne biuro inżynieryjno-projektowe

Autor wielu publikacji naukowo-technicznych


Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 67/DOŚ/07

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie architektura i budownictwo, specjalność architektura, inżynieria; przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowychnr upr. 93/2011


Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w zakresie projektowania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej budynków i budowli oraz audytu budynków i audytów źródeł ciepła nr upr. 1042/060809

Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0499/07

Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr ewid. 793

 

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa nr ewid. 12340

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr ewid. 672

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nr ewid. 1042

1999r - Dyplom magistra inżyniera Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, spec.: Teoria Konstrukcji (Nr dypl.: 5153/99/BLiW)

2000r - Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych "Wycena Nieruchomości" Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu (Nr albumu: 2783)

2003r - Świadectwo ukończenia kursu do sporządzania audytów energetycznych Instytutu Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (Nr: 1950)

2004r - Dyplom doktora nauk technicznych w Instytucie Inżynierii Lądowej, Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (Nr W-5/33/07/2003)

2000 - 2014r - Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Statyki i Bezpieczeństwa Budowli Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej

Autor wielu publikacji naukowo-technicznych

 

Bogusław Kaczyński, tech. bud.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z §5 ust.2, §6 ust.3, §7 i §13 ust.1 pkt.2 nr 917/81/JG

Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0414/07
Dagmara Kolewska, mgr inż. arch.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 09/03/DOIA

Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów nr DS-1022

1995r - Dyplom magistra inżyniera architekta Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
Franciszek Baszak, mgr inż.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 884/81

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych nr ewid. 1677/87
Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Komisję Kwalifikacyjną przy Radzie Federacji Stowarzyszeń naukowo - Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy nr 32 uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych służących do wytwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywających paliwa gazowe na stanowisku: eksploatacji nr ewid. E3-856/02

Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/BO/0192/01

1979r - Dyplom magistra inżyniera Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, spec.: konstrukcje budowlane (Nr dypl.:2177/BL) Świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Jeleniej Górze nr ewid. 229/84 Świadectwo ukończenia kursu energetycznego na uprawnienia E nr ewid. 112/53/02

Andrzej Rosiecki, mgr inż.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. 557/79

Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr DOŚ/IE/0181/01

1975r - Dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, spec.: zabezpieczenia elektroenergetyczne (Nr dypl.:1899/E)