Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji budowlanej niezbędny jest profesjonalny oraz wiarygodny partner z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Nasz Zespół sprawdził się jako partner w przygotowaniu i realizacji wielu inwestycji niezależnie od jej wielkości oraz stopnia skomplikowania.
 Nasz Zespół specjalizuje się w opracowywaniu kompleksowych dokumentacji budowlanych oraz budowlano-konserwatorskich. W trakcie trwania naszej działalności projektowaliśmy zarówno obiekty przemysłowe, zarówno stalowe jak i drewniane, jak również budynki użyteczności publicznej, mosty oraz przebudowy i rewitalizacje budynków zabytkowych.Przygotowujemy oraz nadzorujemy realizacje inwestycji. Działając w imieniu Inwestora możemy przeprowadzić wszystkie procedury związane z realizacją inwestycji, począwszy od wyłonienia wykonawcy (np. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych), poprzez nadzór inwestorski nad jej realizacją a skończywszy na pomocy w jej rozliczeniu.

Budynek mieszkalno-usługowy o konstrukcji przysłupowo-ryglowej (AD 1688)

Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji przysłupowo-ryglowej w Bogatyni przy ul. Waryńskiego 17

Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny /Bazylika Mniejsza/ (XVIII w.)

Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II”; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. św. Józefa (XVIII w.)

Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II”; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego